KONST ILLUSTRATION
Böcker och layout
Jag älskar böcker, och deras inneboende rumslighet. Hur de skapar en yta där bild, form och text kan mötas, som ett torg, fast med sidor.
Här hittar du några exempel på omslagslayout, samt formgivning av inlaga, till böcker som både jag själv och andra skrivit. 
Logotyper
Här hittar du exempel på företagsloggor och enklare grafiska profiler.